Program Edukacji Ekologicznej
pn. „Czyste powietrze – zdrowe życie”
realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku
Informacje o realizowanym programie:
Nazwa zadania:
Program Edukacji Ekologicznej p. n: „Czyste powietrze – zdrowe życie” , program realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku
Obszar priorytetowy:
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców nt. zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska
Wartość ogólna zadania – 15.555,00zł
Wkład własny Publicznej szkoły Podstawowej nr 8 w Radomsku – 2.334,00zł
Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 13.221,00zł

Dnia 7 stycznia 2019 r. w ramach programu edukacji ekologicznej p.h."Czyste powietrze - zdrowe życie" zaczęto monitorować i zaznaczać w kalendarzu stan powietrza w okolicy naszej szkoły.
Zadanie jest realizowane w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi p.h."Czyste powietrze - zdrowe życie" realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.Link przekierowujący na stronę funduszu

link

Projekt był realizowany w PSP nr 8 od 07.01.19r do 14.06.19r.
Koordynator pan Tomasz Dąbrowski, członkowie pani Ewa Rak i pani Aneta Tomczyk.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach na temat: "Czym jest smog i niska emisja" ,
"Jak dbać o powietrze i powstrzymywać zmiany klimatu" prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" z Łodzi oraz "Nie lubimy smogu",
"Niskim emisjom mówimy stop", "Co jeśli nie węgiel" oraz warsztaty edukacyjne z elementami współzawodnictwa prowadzone przez PGK w Radomsku
i warsztaty informatyczne "Namierzamy smog w sieci",
warsztatach naukowych pt: "Czyste powietrze", warsztaty doświadczalne pt: "O powietrzu wiemy wszystko".
Odbyła się pogadanka edukacyjna dla rodziców nt: emisji zanieczyszczeń, niskim emisjom mówimy stop.
Przeprowadzono konkurs literacki pt: "List do radomszczan", konkurs plastyczny pt: "Dbasz o dzieci nie pal śmieci",
konkurs recytatorski międzyszkolny pt: "Przyroda naszym przyjacielem",
konkurs piosenki ekologicznej pt: "Zielone nutki",
konkurs pt: "Ekologiczne przebranie-pogromcy smogu".
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do Przedborskiego,Sulejowskiego Parku Krajobrazowego gdzie realizowano temat: "Rola lasu w oczyszczaniu powietrza'',
do Łodzi gdzie zwiedzano Ogród Botaniczny,
do Bełchatowa "Giganty mocy"- Żłobnica - taras widokowy KWB Bełchatów - Góra Kamieńsk.
Uczniowie PSP nr 8 uczestniczyli także w zajęciach terenowych nt: "Badanie jakości powietrza",
zajęcia plenerowe obserwowano to co zanieczyszcza powietrze.
Pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę nt. diety chroniącej przed zanieczyszczeniami.
Odbył się happening ekologiczny - "Nasze smoki nie zanieczyszczają powietrza" i przemarsz ulicami Reja z transparentami promującymi czyste powietrze.
Odbył się apel z okazji Dnia Ziemi podczas którego uczniowie recytowali wiersze o tematyce ekologicznej.
Kontrolowano powietrze-kalendarz zanieczyszczeń powietrza.Dnia 17 stycznia 2019 r. dla klas I - VIII naszej szkoły, przeprowadzone zostały warsztaty na temat zanieczyszczenia powietrza.
Dla klas I, II, III, IV pn. "Czym jest smog i niska emisja?", dla klas V, VI, VII, VIII pn."Uwaga! Alarm antysmogowy".
Celem warsztatów było rozbudzanie u dzieci troski o czyste powietrze oraz szukanie odpowiedzi na pytanie "Gdzie jest powietrze?".
Dużą frajdę sprawiło dzieciom samodzielne wykonanie wiatraczków, które z radością były puszczane w powietrze.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu Edukacji Ekologicznej ph."Czyste powietrze - zdrowe życie" realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
Dnia 28 stycznia 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8, odbyło się spotkanie edukacyjne '' Walczymy o czyste powietrze '' ,
informacje dzięki uprzejmości PGK Radomsko dotarły do mieszkańców i spotkanie wywarło duży wpływ na świadomość społeczności szkolnej.
Tematyka dotyczyła emisji szkodliwych substancji, oraz jak możemy wpłynąć na stan jakości powietrza.
Zadanie zrealizowane w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
pod hasłem '' Czyste powietrze – zdrowe życie'', realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem '' Czyste powietrze – zdrowe życie'',
realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku


4.02.2019r.w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku odbyły się pogadanki ekologiczne
„Niskim emisjom mówimy stop”, w których uczestniczyły uczniowie kl. V, VI, VII i VIII.
Pogadanki prowadzone były przez specjalistkę PGK w Radomsku.
W trakcie ekologicznego spotkania uczniowie dowiedzieli się o źródłach zanieczyszczeń powietrza,
o smogu i jego skutkach dla zdrowia.
Celem pogadanek było budzenie zainteresowań ekologicznych, ochrona przyrody, dostarczanie informacji jak poprawić stan jakości powietrza.
Zadanie zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste powietrze – zdrowe życie”
realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku

06.02.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku odbyły się zajęcia terenowe'' Badanie jakości powietrza'',
w których uczestniczyli uczniowie klas IV, V, VI.
Przedstawiciele klas brali udział w zajęciach.
Sprawdzano skalę porostową na drzewach rosnących na terenie szkolnym.
Niektóre gatunki drzew otrzymały skalę porostową: 3, 4 inne 1 czyli bardzo zanieczyszczoną.
Zawieszono kubki na ogrodzeniach celem zbadania stopnia zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki ( VI) w badanej okolicy.
W trakcie ekologicznych i plenerowych zajęć uczniowie dowiedzieli się o smogu, zanieczyszczeniach powietrza i ich skutkach dla zdrowia.
Celem pogadanek było pobudzenie zainteresowań ekologicznych, ochrona przyrody, dostarczanie informacji jak poprawić stan jakości powietrza.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem '' Czyste powietrze – zdrowe życie'', realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku


8 lutego 2019 r. uczniowie klasy I udali się na wycieczkę po okolicy szkoły w celu przeprowadzenia obserwacji co zanieczyszcza powietrze.
Spacerując bacznie rozglądały się reagując na zauważone źródło dymu.
Stwierdziły, że źródłem dymu w okolicy są nie tylko domy prywatne, przejeżdżające samochody ale również szkoła która posiada kotłownię.
Obserwacja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej emisji gazów i szkodliwych substancji w nich zawartych, zatruwających środowisko.
Zadanie zrealizowano w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod hasłem „ Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„DBASZ O DZIECI – NIE PAL ŚMIECI”
Konkurs plastyczny odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
Ogłoszony został w ramach programu Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt.: „Czyste powietrze – zdrowe życie”
realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
Organizatorem konkursu była nauczycielka plastyki Edyta Wolska.

W konkursie plastycznym wzięło udział 26 uczniów.
W konkursie wyłoniono laureatów w dwóch grupach wiekowych.
W grupie pierwszej zwycięzcami konkursu zostali:
• I miejsce – Amadeusz Irzyk i Dawid Janusiak z klasy I
• II miejsce – Igor Chaładaj z klasy I
• III miejsce – Szymon Chrząstek z klasy I
Wyróżnienie otrzymali:
• Wiktor Szota z klasy I
• Miłosz Kulka z klasy I
• Aleksander Węgrzyński z klasy I
• Bartosz Cieślik z klasy I
• Kacper Wężyk z klasy II
W grupie drugiej zwycięzcami konkursu zostali:
• I miejsce – Oliwier Stolarek z klasy III
• II miejsce – Oskar Jurczyk z klasy III
• III miejsce – Anna Gonera z klasy IV
Wyróżnienie otrzymali:
• Paweł Gonera z klasy III
• Weronika Ziółkowska z klasy III
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe (farby plakatowe, pastele) zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.28.02.2019 r. uczniowie klasy II i III udali się na spacer po okolicy szkoły w celu przeprowadzenia obserwacji co jest źródłem zanieczyszczenia powietrze.
Spacerując bacznie rozglądały się szukając zauważalnych źródeł.
Stwierdziły, że źródłem zanieczyszczeń w okolicy są kominy domów prywatnych, spaliny z rur wydechowych przejeżdżających samochodów,
ale również szkoła, która posiada kotłownię opalaną węglem.
Obserwacja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej dotyczącej emisji gazów i szkodliwych substancji w nich zawartych zatruwających środowisko, a co za tym idzie wpływa na nasze zdrowie.

W dniach 14 i 19 marca 2019 roku w klasach VIII i VII przeprowadzono zajęcia promujące tematykę odnawialnych źródeł energii
pod hasłem: „Odnawialne źródła energii wokół nas”.
Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z odnawialnymi źródłami energii, ich wpływem na środowisko oraz uświadomienie, że istnieją alternatywne źródła energii.
Zadanie zrealizowano w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
pod hasłem „Czyste powietrze – zdrowe życie”, realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku

Protokół pracy jury Konkursu Literackiego
„ List do radomszczan” realizowanego w ramach projektu „ Czyste powietrze - zdrowe życie”
Na konkurs wpłynęło 7 prac.
Wszystkie prace były zgodne z wymogami regulaminowymi.
Komisja chce podkreślić, że wszyscy autorzy prac konkursowych wykazali się znakomitą znajomością problemów związanych z tematem konkursu: zanieczyszczeniem środowiska, wpływem zanieczyszczeń na środowisko i walką z zanieczyszczeniami, przede wszystkim zjawiskiem smogu.
Warte podkreślenia są również oryginalność i osobiste zaangażowanie uczestników konkursu wobec tematu.
Komisja w składzie:
Tamara Wolnicka – nauczyciel języka polskiego- przewodnicząca
Radosław Kowalski - nauczyciel języka polskiego
Marlena Dygudaj - nauczyciel języka polskiego, logopeda
Postanowiła przyznać:
I miejsce – Jan Engiel
II miejsce – Weronika Janusiak
III miejsce – Fabian Janusiak i Oliwia Ciszewska
Wyróżnienie: Anna Gonera
Komisja składa również podziękowania Natalii Stolarczyk i Wiktorii Stefańczyk za udział w konkursie.
Na tym protokół zakończono.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29. 03. 2019 roku.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe (książki) zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.
Organizatorem konkursu była pani Tamara Wolnicka.
Regulamin Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej '' Przyroda naszym przyjacielem" Protokół z posiedzenia Jury Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej '' Przyroda naszym przyjacielem"
Konkurs recytatorski odbył się 28 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
Ogłoszony został w ramach programu Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt."Czyste powietrze-zdrowe życie" realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
W konkursie wzięło udział 28 uczestników, wśród których wyłoniono laureatów w dwóch grupach wiekowych.
W grupie I :
I miejsce : Barbara Kaszuwara PSP nr 10
II miejsce : Natalia Saternus PSP nr 10 , Zuzanna Berlanka PSP nr1
III miejsce : Martyna Krawczyk PSP nr 8, Marika Bartnik PSP nr 2
Wyróżnienie : Milena Olas PSP nr 5 , Maja Knosała PSP nr 8 , Amelia Gonera PSP nr 1
W grupie II :
I miejsce : Maja Bujakowska PSP nr 9 , Maja Kuder PSP nr 6
II miejsce : Oskar Jurczyk PSP nr 8 , Igor Kruszewski PSP nr 6
III miejsce : Julian Tarnowski PSP nr 9
Wyróżnienie : Iga Jurczyk PSP nr 1 , Igor Gątkowski PSP nr 1 , Franciszek Gzik PSP nr 8 .
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ,pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe . Nagrody , upominki i dyplomy zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi .
Organizatorami konkursu były nauczycielki ki. I-III : Kinga Kipigroch , Jolanta Stępień , Jolanta Ruszkiewicz , Ewa Rak oraz Edyta Wolska - nauczycielka plastyki .
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.
28 marca odbyła się w klasach V - VIII prelekcja pod hasłem "Co jeśli nie węgiel?" .
Została ona przeprowadzona przez pracowników PGK Radomsko, w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGWwŁ) pod hasłem "Czyste powietrze - zdrowe życie".
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.
Pogadanka z panią pielegniarką na temat ,,Dieta chroniąca przed zanieczyszczeniem,, w dniu 29 marca z projektu ekologicznego
Uczniowie klas I, II, III i IV 29 marca 2019 roku uczestniczyli w pogadance z panią pielęgniarką naszej szkoły dotyczącej diety chroniącej nas przed zanieczyszczeniami.
Pani pielęgniarka dogłębnie zaznajomiła dzieci z koniecznością jedzenia owoców i warzyw, które są niezbędne dla zdrowia dzieci a również oczyszczają organizm z trujących związków zawartych w szkodliwym powietrzu.
Pogadanka jest jednym z wielu działań realizowanego w naszej szkole projektu ekologicznego ,,Czyste powietrze-zdrowe życie,,


W dniu 01.04.2019 r. (poniedziałek) klasy II i III wzięły udział w spotkaniu z pracownikami PGK Radomsko na temat „Walczymy o czyste powietrze”.
Zajęcia miały charakter zabawy.
Dzieci bawiły się w Koło Fortuny odgadując zagadki i rebusy w drużynach.
Układały puzzle związane ze składnikami zanieczyszczającymi powietrze.
Segregowały na planszy odpady. Bawiły się doskonale. Każdy otrzymał mały upominek.
Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na tematy związane z ekologią.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.
7 maja 2019r. w kl. II odbyły się zajęcia „Z zielenią pokonamy smog” na których dzieci poznawały wiadomości o smogu , zanieczyszczeniu powietrza oraz ochronie środowiska z dry planszowej oraz plansz „Ratujmy Ziemię” zakupionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze-zdrowe życie”. Zadanie sfinansowano z funduszy WFOŚiGW w Łodzi.

W dniu 8 maja 2019 roku w klasach VIII i VII przeprowadzono warsztaty informatyczne.
Z przeprowadzonych warsztatów pt. "Namierzamy smog w sieci" uczniowie dowiedzieli się gdzie szukać informacji o stanie jakości powietrza oraz jak można samodzielnie uzyskać dane o stanie jakości powietrza w naszym mieście.
Uczniowie obiecali przeszkolić z "namierzania smogu w sieci" rodziców i dziadków, którzy nie koniecznie korzystają z aplikacji umieszczonych w smartfonach.
Zadanie zrealizowano w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
pod hasłem „Czyste powietrze – zdrowe życie”, realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku

10-go maja uczniowie klas V - Vlll uczestniczyli w wycieczce do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
Wyjazd ten realizowany był w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
pod hasłem "Czyste powietrze - zdrowe życie".
Uczniowie zwiedzili : Podklasztorze, Groty Nagórzyckie, Zaporę w Smadzewicach, Skansen Rzeki Pilicy, Niebieskie Źródła.
Celem wycieczki było pokazanie naszego bliskiego Regionu, uświadomienie jaką rolę odgrywają odnawialne źródła energii, pokazanie jak roślinność wpływa na ochronę czystości powietrza.
Wszyscy wróciliśmy pełni wrażeń.
Opiekunami byli : p. E. Wolska, p. I. Dorozińska, p. B. Załęcka, p. M. Bareła, p. T. Dąbrowski.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.

Wycieczka klas I-IV do Łodzi
W dniu 15 maja 2019 roku uczniowie klas I, II, III i IV naszej szkoły odbyli wycieczkę do Łodzi w ramach projektu ekologicznego "Czyste powietrze - zdrowe życie".
Dzieci odbyły warsztaty ekologiczne pt."Świat wokół nas" w Centrum Nauki Experymentarium w Manufakturze w Łodzi.
Bawiły się poznając skład powietrza i wykonując różne doświadczenia.
Następnie uczniowie udali się do łódzkiej Palmiarni, gdzie pod okiem przewodnika poznali rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych.
Podczas wycieczki wychowankowie zdobyli cenną wiedzę o świecie przyrodniczym i poznali tajniki ekologii.


br>22 maja 2019 roku odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Ziemi oraz przeprowadzony został konkurs na przebranie ekologiczne – „Ekologiczne przebranie pogromcy smogu”.
Uczniowie klasy II przedstawili inscenizację pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki”,
w którym pokazali „receptę” jak korzystać i dbać o środowisko otaczające nas na co dzień, czym jest smog i jakie są jego skutki.
Po przedstawieniu uczniowie klas I – VIII zaprezentowali swoje przebrania ekologiczne „Pogromcy smogu”.
Przebrania były różnorodne i twórcze.
Uczestniczyło 27 uczniów. Jury miało bardzo trudny wybór.
Po obradach jury przyznało: I miejsce – Szymon Chrząstek (kl. I) nagroda książkowa oraz dyplom, II miejsce – Wiktor Szota (kl. I) nagroda książkowa oraz dyplom, III miejsce – Maksymilian Kowalik (kl. III) nagroda książkowa oraz dyplom.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod nazwą „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
W dniu 15 maja 2019 roku uczniowie klas I-IV naszej szkoły odbyli wycieczkę do Łodzi w ramach projektu ekologicznego „Czyste powietrze – zdrowe życie”.
Dzieci odbyły warsztaty ekologiczne pt.”Świat wokół nas” w Centrum Nauki Experymentarium w Manufakturze w Łodzi.
Bawiły się poznając skład powietrza i wykonując różne doświadczenia. Następnie uczniowie udali się do łódzkiej Palmiarni, gdzie pod okiem przewodnika poznali rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla różnych stref klimatycznych.
Podczas wycieczki wychowankowie zdobyli cenną wiedzę o świecie przyrodniczym i poznali tajniki ekologii.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod nazwą „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.22 maja 2019 roku odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Ziemi oraz przeprowadzony został konkurs na przebranie ekologiczne – „Ekologiczne przebranie pogromcy smogu”.
Uczniowie klasy II przedstawili inscenizację pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki”,
w którym pokazali „receptę” jak korzystać i dbać o środowisko otaczające nas na co dzień, czym jest smog i jakie są jego skutki.
Po przedstawieniu uczniowie klas I – VIII zaprezentowali swoje przebrania ekologiczne „Pogromcy smogu”.
Przebrania były różnorodne i twórcze.
Uczestniczyło 27 uczniów.
Jury miało bardzo trudny wybór. Po obradach jury przyznało: I miejsce – Szymon Chrząstek (kl. I) nagroda książkowa oraz dyplom,
II miejsce – Wiktor Szota (kl. I) nagroda książkowa oraz dyplom,
III miejsce – Maksymilian Kowalik (kl. III) nagroda książkowa oraz dyplom.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej
pod nazwą „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.

informacje i zdjęcia
Dzień Ziemi,
Wycieczka klas I-IV do Łodzi,
"Z zielenią pokonamy smog" - zjęcia ekologiczne
31.05.2019 roku odbył się happening ekologiczny „Nasze smoki nie zanieczyszczają powietrza”.
Uczniowie przemaszerowali ulicą Reja prezentując transparenty promujące czyste powietrze oraz skandując hasła proekologiczne.
Z
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.

W dniu 31.05.2019 roku odbył się szkolny konkurs piosenki przyrodniczej i ekologicznej pod nazwą „Zielone nutki”.
W konkursie zaprezentowało się troje wykonawców.
Celem konkursu było rozwijanie postaw proekologicznych
u dzieci. Wykonawczynie piosenek zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi. Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem: „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku

03.06.2019 roku odbyła się wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego, w której uczestniczyli uczniowie kl. V, VI, VII i VIII.
Poznano rezerwaty Murawy Dobromierskie, Bukowa Góra, zwiedzono wzgórze Fajna Ryba porośnięte lasem sosnowym, gdzie dowiedziano się o głównych funkcjach lasu i roli jaką pełni las w oczyszczaniu powietrza.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem: „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku.5 czerwca klasy I, II, III, IV były na wycieczce w Bełchatowie -,,Giganty Mocy'' i na Górze Kamieńsk.
Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu edukacyjnego "Czyste powietrze - zdrowe życie''.
Dzieci zwiedzały ekspozycję dotyczącą życia na naszej planecie.
Uczestniczyły w warsztatach "Woda w przyrodzie'' oraz "Wojtuś górnikiem''. Obejrzały film, który przybliżył im pracę bełchatowskiej kopalni.
Na zakończenie uczniowie mogli zobaczyć farmę wiatrakową na Górze Kamieńsk.
Zadanie zostało zrealizowane i zrefundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu edukacji ekologicznej pod hasłem:
„Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.

Protokół z posiedzenia Jury Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej "Przyroda naszym przyjacielem"
Konkurs recytatorski odbył się 28 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
Ogłoszony został w ramach programu Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
pt."Czyste powietrze-zdrowe życie" realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
W konkursie wzięło udział 28 uczestników, wśród których wyłoniono laureatów w dwóch grupach wiekowych.
W grupie I:
I miejsce: Barbara Kaszuwara PSP nr 10
II miejsce: Natalia Saternus PSP nr 10, Zuzanna Berlanka PSP nr 1
III miejsce: Martyna Krawczyk PSP nr 8, Marika Bartnik PSP nr 2
Wyróżnienie : Milena Olas PSP nr 5 , Maja Knosała PSP nr 8, Amelia Gonera PSP nr 1
W grupie II:
I miejsce: Maja Bujakowska PSP nr 9, Maja Kuder PSP nr 6
II miejsce: Oskar Jurczyk PSP nr 8, Igor Kruszewski PSP nr 6
III miejsce: Julian Tarnowski PSP nr 9
Wyróżnienie: Iga Jurczyk PSP nr 1, Igor Gątkowski PSP nr 1, Franciszek Gzik PSP nr 8.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe.
Nagrody, upominki i dyplomy zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Organizatorami konkursu były nauczycielki ki. I-III: Kinga Kipigroch, Jolanta Stępień, Jolanta Ruszkiewicz, Ewa Rak oraz Edyta Wolska - nauczycielka plastyki.Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej dla klas I-VIII
1.Konkurs organizowany jest w ramach projektu ekologicznego „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.
2.Organizatorem konkursu są nauczyciele PSP nr 8 w Radomsku.
3.Cele konkursu:
- Popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
- Upowszechnienie wartości przyrodniczych i ekologicznych
- Kształtowanie postaw proekologicznych
- Prezentacja zdolności młodych wykonawców
- Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży
4.Zasady uczestnictwa:
- Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – VIII szkoły podstawowej
- Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej piosenki o tematyce
przyrodniczej i ekologicznej do wcześniej przygotowanego przez wykonawcę lub opiekuna podkładu muzycznego.
- Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 24.05.2019 r. do nauczyciela muzyki p. Tomasza Dąbrowskiego
- Piosenki oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
pierwsza – klasy I – III
druga – klasy IV – VI
trzecia – klasy VII - VIII
- Konkurs odbędzie się 31 maja 2019 r.
- W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe ( I – III miejsce ) i dyplomy
- Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu , ogłoszeniem wyników i promocją konkursu.
5.Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru
- poziom warsztatu wykonawczego
- interpretacje i ogólny wyraz artystyczny


Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej dla klas I-VIII
1.Konkurs organizowany jest w ramach projektu ekologicznego „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w PSP nr 8 w Radomsku.
2.Organizatorem konkursu są nauczyciele PSP nr 8 w Radomsku.
3.Cele konkursu:
- Popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej - Upowszechnienie wartości przyrodniczych i ekologicznych - Kształtowanie postaw proekologicznych - Prezentacja zdolności młodych wykonawców - Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży 4.Zasady uczestnictwa:
- Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – VIII szkoły podstawowej - Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej piosenki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej do wcześniej przygotowanego przez wykonawcę lub opiekuna podkładu muzycznego. - Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 24.05.2019 r. do nauczyciela muzyki p. Tomasza Dąbrowskiego - Piosenki oceniane będą w trzech grupach wiekowych: pierwsza – klasy I – III druga – klasy IV – VI trzecia – klasy VII - VIII - Konkurs odbędzie się 31 maja 2019 r. - W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe ( I – III miejsce ) i dyplomy - Dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu , ogłoszeniem wyników i promocją konkursu.
5.Jury oceniać będzie:
- dobór repertuaru - poziom warsztatu wykonawczego - interpretacje i ogólny wyraz artystyczny Zadanie realizowane w ramach programu edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod hasłem „Czyste powietrze – zdrowe życie”, realizowanym w PSP nr 8 w Radomsku.


Konkurs literacki: „List do radomszczan – Czyste powietrze- zdrowe życie”


Regulamin Szkolnego konkursu literackiego : „List do radomszczan- Czyste powietrze-zdrowe życie”
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Radomsku
2. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu Ekologicznego.
3. Cele konkursu:
• ukazanie właściwych działań zapobiegających powstawaniu smogu,
• propagowanie zachowań pozytywnych,
• promowanie zachowań przeciwstawiania się niewłaściwym postawom i postępowaniu mających wpływ na powstawanie smogu,
• wyrażenie dezaprobaty wobec takich postaw i działań,
• rozwijanie postaw ekologicznych i prospołecznych,
• rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,,
• rozwijanie umiejętności komunikacji poprzez podawanie rzeczowych argumentów,
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
• uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
• popularyzowanie twórczości literackiej uczniów.
4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej 
5. Zasady uczestnictwa:
• zadaniem uczestników jest napisanie listu,
• objętość utworu powinna wynosić 1 stronę formatu A4, • tekst powinien być napisany na komputerze (Times New Roman 12),
• uczniowie składają prace w terminie do 4.03.2019 r. do nauczyciela języka polskiego, pani Tamary Wolnickiej,
• pracę konkursową należy opatrzyć godłem,
• z pracą należy oddać uzupełnioną kartę zawierającą następujące informacje: godło, imię, nazwisko, klasa, wiek, zgoda rodziców na przetwarzanie danych w celach publikacji listu.
6. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 29 marca 2019 roku.
7. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz oceny z języka polskiego: celujące (dla laureatów) i bardzo dobre dla pozostałych uczestników.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego kopiowania prac konkursowych i wykorzystania ich w promowaniu czystego powietrza i walki ze smogiem.
9. Prace pozostają w archiwum Projektu Ekologicznego.
10. Postanowienia końcowe:
• oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jej wykorzystanie przez organizatorów do promocji konkursu
• administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz rodzica/ rodziców bądź opiekuna/ opiekunów prawnych udzielających zgody jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku
• dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu, ogłoszeniem wyników i promocją konkursu.
„Dbasz o dzieci – nie pal śmieci”

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I – IV szkoły podstawowej

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Czyste powietrze – zdrowe życie” realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku.
2. Organizatorami konkursu są nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Radomsku.
3. Cele konkursu: przybliżenie dzieciom problematyki zanieczyszczenia powietrza;
ukazanie właściwych działań zapobiegających powstawaniu smogu;
rozwijanie postaw ekologicznych i prospołecznych;
rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych poprzez twórczą interpretację tematu;
umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu;
pobudzanie twórczej wyobraźni.
4. Zasady uczestnictwa: konkurs skierowany jest do uczniów klas I – IV szkoły podstawowej;
zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnie pracy plastycznej w formacie A3, dowolną techniką (bez materiałów sypkich);
uczniowie składają prace w terminie do 26 lutego 2019 roku do nauczyciela plastyki, pani Edyty Wolskiej;
pracę konkursową należy opisać na odwrocie, umieszczając imię i nazwisko oraz klasę;
prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
pierwsza – klasy I – II;
druga – klasy III – IV;
prace oceniane będą przez komisję, która w swojej ocenie będzie
zgodność z regulaminem konkursu;
poziom artystyczny wykonanej pracy;
oryginalność, pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania;
w konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy (od I do III) oraz wyróżnienia;
prace pozostają w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku, w archiwum Projektu Ekologicznego i będą umieszczone na wystawie szkolnej, a zdjęcia z wręczenia nagród i zwycięskich prac zamieszczone na stronie internetowej szkoły;
uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 marca 2019 roku;
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac i wykorzystania ich w promowaniu czystego powietrza i walki ze smogiem;
5. Postanowienia końcowe: oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jej wykorzystanie przez organizatorów do promocji konkursu;
administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Radomsku;
dane osobowe uzyskane podczas przeprowadzania konkursu będą przetwarzane w celach związanych z wyłonieniem laureatów konkursu, ogłoszeniem wyników i promocją konkursu.